شبکه های عصبی

برای پیشرفت در فناوری دو عنصر لازم و ضروری میباشد : مفهوم و پیاده ساری 

مفهوم به معنی نحوه فکر کردن به یک موضوغ و ایجاد یک دیدگاه جدید میباشد مفهوم میتواند شامل یک ایده ساده باشد و یا ممکن است شامل توصیف ریاضی باشد به طور مثال بدون شناخت مفهوم پمپ فهمیدن نخوه عملکرد قلب بسیار دور از ذهن میباشد 

مفاهیم به تنهایی برای رشد یک فناوری کافی نیستند و نیاز به راهی برای پیاده سازی سیستم میباشد 

تاریخچه شبکه عصبی با گذر از هر دو مرحله ابداع مفهوم و پیاده سازی شکل گرفته است 

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فعالیت هایی در زمینه های مختلف علمی توسط دانشمندان انخام شد که حاصل این فعالیت ها باعث تقویت تئوری هایی همجون یادگیری ، بینایی و شرطی سازی شد در دهه 1940 مک کلاچ و والتر پبتز تشان دادند که شبکه ای از نورون های عصبی دارای قابلیت محاسبه هر تابع ریاضی و یا منطقی میباشند راه این دو دانشمند توسط دونالد هب ادامه یافت و او مکانیسمی برای اموزش نورون های عصبی زنده پیشنهاد کرد 

در اواخر دهه 1950 فرانک روزنبلات شبکه های پرسپترون و قوائد یادگیری انها را ابداع کرد او و همکارانش ثابت کردند این شبکه ها دارای توانایی تشخیض الگو میباشند . شبکه های پرسپترون تنها قابلیت حل مجموعه محدودی از مسائل را دارا بود و با اگاهی روزنبلات و شاگردانش از این محدودیت ها انها شبکه های جدید را برای غلیه بر این محدودیت ها پیشنهاد دادند اما انها موفق به ایحاد الگوریتمی برای آموزش آن شبکه ها نشدند و تخقیقات در این زمینه برای چند دهه مسکوت ماند .

در طول  دهه 1980 ظهور ایده های جدبد و پیدایش کامپیوتر ها باعث تولد دوباره شبکه های عصبی شد در این دهه الگوریتم پس انتشار برای آموزش شبکه های عصبی چند لایه کشف شد این پیشرفت ها جان تازه ای به علم شبکه عصبی بخشید و در ده سال اخیر هزاران مقاله در این زمینه نوشته شده است .

در جال حاضر بسیاری از پیشرفت های شبکه های عصبی بر مبنای دو مفهوم اساسی معماری و قوائد یادگیری انجام میشود .

 

يك نرون بيولوژيك با جمع ورودي‌هاي خود كه از طريق دندريت‌ها با يك وزن سيناپسي خاص به نرون اعمال مي‌شوند ، با رسيدن به يك حد معين توليد خروجي مي‌كند . اين حد معين كه همان حد آستانه مي‌باشد ، در حقيقت عامل فعاليت نرون يا غير فعال بودن آن است .

    با توضيحات فوق مي‌توان گفت كه در مدل‌سازي يك نرون بيولوژيك به طور مصنوعي مي‌بايست به سه عامل توجه شود :

      1) نرون يا فعال است يا غير فعال

      2) خروجي تنها به ورودي‌هاي نرون بستگي دارد

      3) ورودي‌ها بايد به حدي برسند تا خروجي ايجاد گردد.

فکر نکن که ما ساده بودیم و از نقشه های شما که داشتی میکشیدی خبر نداشتیم 

امروز وقتی اسم من از داخل پلاستیک در امد فهمیدم که همه کاغذهای داخل پلاستیک اسمشون اسم من بوده چون توی ماه قبلی همه کاغذها اندازه هاش با این ماه یکی نبود 

کاغذ هایی که بعدش بیات اورد امضا بگیره هم فکر کردی ما دیگه بال دراوردیم ولی متوجه همه چیز بودم 

شب که اس فرستادی که دوربین ها قطع هستن فکر میکردی که من الان از راه دور به میکروتیک وصل میشم میخواستی مطمئن بشی ؟!!!!! واقعا ملت را چی فرض کردی 

حق کارگرهای بدبخت که نمیدی بعد اخر سال یک برگه میاری میگی امضا کن همه حق و حقوقت را گرفتی؟

ادامه را وقتی گفتی ...